Θα ήθελα να εγγραφώ ΑΜΕΣΑ ως Συνδρομητής Θα ήθελα να ενημερωθώ από κάποιον Ιατρικό Επισκέπτη Θα ήθελα να ενημερώνομαι ηλεκτρονικά από το FYD χωρίς κάποια άλλη υποχρέωση Συστήστε μας στους Επαγγελματίες Υγείας που γνωρίζετε Σε ποιους Επαγγελματίες Υγείας απευθύνεται το FindYourDoctor.gr Προσφερόμενες υπηρεσίες για τους Επαγγελματίες Υγείας
Εγγραφείτε ως Μέλος Προσφερόμενες υπηρεσίες για Επισκέπτες & Χρήστες
Είστε επαγγελματίας υγείας; Εγγραφείτε ΕΔΩ
Μάθετε περισσότερα
Είστε χρήστης του FYD; Γινετε μέλος ΕΔΩ
Μάθετε περισσότερα
Login

Όροι χρήσης

1. Γενικά

Το FindYourDoctor.gr είναι μια μηχανή αναζήτησης η οποία δίνει τη δυνατότητα στους Επαγγελματίες Υγείας (στο εξής Επαγγελματίες Υγείας ή Συνδρομητές) να προβάλουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε ενδιαφερόμενο σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Την ίδια στιγμή παρέχει την ευκαιρία σε ενδιαφερόμενους για υπηρεσίες υγείας (στο εξής Χρήστες) να βρουν τον κατάλληλο για τις ανάγκες τους επαγγελματία.

Οι «Όροι Χρήσης» που αναφέρονται στη συνέχεια, αποτελούν το Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του FindYourDoctor.gr και των Επαγγελματιών Υγείας που θα χρησιμοποιήσουν συνδρομητικά τις υπηρεσίες του.

2. Ιδιοκτήτης του FYD

Το ηλεκτρονικό σύστημα, οι υπηρεσίες και το υλικό του FindYourDoctor.gr είναι ιδιοκτησία της "TM Solutions ΕΠΕ", η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης στην οδό Τσακάλωφ 3, 71409, με ΑΦΜ 800319176, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Κρήτης.

3. Η Ευθύνη του Επαγγελματία Υγείας

Ο υπογράφοντας Επαγγελματίας Υγείας με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνει υπεύθυνα ότι όλες οι πληροφορίες που συμπλήρωσε στην παρούσα φόρμα είναι νόμιμες, αληθείς και ακριβείς και εγγυάται ότι το χορηγούμενο περιεχόμενο / πληροφορία:
- δεν περιέχει ψευδείς ειδήσεις, βεβαιώσεις, ανακοινώσεις και ότι γενικά το περιεχόμενό του ανταποκρίνεται στην αλήθεια
- δεν παραβιάζει και δεν πρόκειται να παραβιάσει στο μέλλον οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, ενδεικτικά αναφερομένων δικαιωμάτων στο σήμα ή/και στην ευρεσιτεχνία, πνευματικών δικαιωμάτων, συγγενικών δικαιωμάτων, εμπορικών μυστικών κλπ
- δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή/και τη δημόσια τάξη
- δεν αντίκειται στην κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία ή στους κώδικες δεοντολογίας του κλάδου που υπηρετεί.

Οι Επαγγελματίες Υγείας συμφωνούν ότι θα πραγματοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να επικοινωνούν και εξυπηρετούν άμεσα, έγκαιρα και έγκυρα τους Χρήστες του FindYourDoctor.gr που τους βρίσκουν ή τους ζητούν πληροφορίες μέσω του FindYourDoctor.gr.

Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης καταγγείλει επίσημα ή ανεπίσημα κάποιον Συνδρομητή / Επαγγελματία Υγείας του FindYourDoctor.gr για αναληθή, παραπλανητική ή μη τεκμηριωμένη (επιστημονικά και μη) πληροφορία / συμβουλή, το FindYourDoctor.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιπλήξει ή ακόμα και διακόψει τη συνδρομή του συγκεκριμένου Επαγγελματία Υγείας.

Ο υπογράφοντας κατανοεί ότι το FindYourDoctor.gr, βασίζεται στη νομιμότητα, την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα φόρμα.

Η ευθύνη του Επαγγελματία Υγείας αναφέρεται τόσο στην περίοδο της τρίμηνης δωρεάν εγγραφής όσο και την περίοδο της Συνδρομής που θα πληρώσει στο FindYourDoctor.gr.

4. Πολιτική Επικοινωνίας και Περιεχομένου

Το FindYourDoctor.gr δεν είναι μια υπηρεσία αξιολόγησης των ιατρικών υπηρεσιών των Επαγγελματιών Υγείας που είναι Συνδρομητές του.

Το FindYourDoctor.gr δεν είναι ούτε θεωρείται επαγγελματίας υγείας και έτσι δεν συζητά ή συμβουλεύει τον οποιοδήποτε (Χρήστη ή Συνδρομητή) για ιατρικά θέματα, θεραπείες ή συγκεκριμένους παροχείς ιατρικών υπηρεσιών.

Το FindYourDoctor.gr δεν ευθύνεται έναντι των Χρηστών για τη φύση και την εγκυρότητα της πληροφορίας που παρέχεται/ εισάγεται / τροποποιείται από τους Επαγγελματίες Υγείας που είναι Συνδρομητές του.

Οι Επαγγελματίες Υγείας ευθύνονται στο ακέραιο για το περιεχόμενο / πληροφορία που παρέχουν στο FindYourDoctor.gr ή εισάγουν / τροποποιούν στην περιοχή τους. Παρόλα αυτά το FindYourDoctor.gr διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο / πληροφορία των Επαγγελματιών Υγείας με αποκλειστικό σκοπό να προστατέψει τους Χρήστες του.

Σε περιπτώσεις αναληθούς ή μη έγκυρης πληροφορίας/ περιεχομένου, το FindYourDoctor.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή ακόμα και να διαγράφει περιεχόμενο από τις περιοχές των Επαγγελματιών Υγείας, ώστε να προστατέψει τους Χρήστες και την αξιοπιστία του.

5. Πολιτική τιμών

To FindYourDoctor καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική του για τα Επίπεδα Συνδρομής που μπορούν να επιλέξουν οι Επαγγελματίες Υγείας, και ενημερώνει ανάλογα τους ενδιαφερόμενους για τις τρέχουσες τιμές και τις τυχόν προσφορές.

Η πληρωμή / εξόφληση των συνδομών από τους Επαγγελματίες Υγείας γίνεται προκαταβολικά και μόνο μέσω των τρόπων που θα ορίζονται κάθε φορά από το FindYourDoctor (π.χ. κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, μετρητά, μέσω διαδικτύου).

To FindYourDoctor διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους για τη συνδρομή που τον ενδιαφέρει κατά το χρόνο παραγγελίας.

Η Εταιρία έχει δικαίωμα να προσφέρει πακέτα ή προσφορές που θα έχουν ευνοϊκότερους όρους ή τιμές από αυτούς που υπήρχαν όταν ο πελάτης αρχικά αγόρασε υπηρεσίες από την Εταιρία. Αυτές οι αλλαγές τιμών και όρων δεν επηρεάζουν τις υπάρχουσες τιμές των μερών.

6. Προσωπικά Δεδομένα

Οι Χρήστες / Επαγγελματίες Υγείας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η διαδικτυακή πλατφόρμα FindYourDoctor.gr ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους αλλά το FindYourDoctor.gr δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη / Επαγγελματία Υγείας που επισκέπτεται ή χρησιμοποιεί το FindYourDoctor.gr και κάθε είδους υπηρεσία που παρέχεται από αυτό υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, όπως και το Νόμο 2774/1999 και τις Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

Το FindYourDoctor.gr μπορεί να καταγράφει και να συλλέγει αυτόματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών κατά την επίσκεψή του Χρήστη / Επαγγελματία Υγείας στο FindYourDoctor.gr:
(1) διευθύνσεις IP,
(2) διακομιστές τομέα,
(3) είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν πρόσβαση στο FindYourDoctor.gr,
(4) είδη φυλλομετρητών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στο FindYourDoctor.gr,
(5) αναφερόμενη πηγή ή URL το οποίο ενδεχομένως κατεύθυνε στο FindYourDoctor.gr και
(6) τις σελίδες και τις πληροφορίες στις οποίες ο Χρήστης / Επαγγελματία Υγείας είχε πρόσβαση στο FindYourDoctor.gr.

Τα δεδομένα αυτά βοηθούν το FindYourDoctor.gr στην κατανόηση της επισκεψιμότητάς του, στη διάγνωση των τυχόν προβλημάτων του διακομιστή, στη διαχείριση του FindYourDoctor.gr και στην προσαρμογή και στην βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών του.

Προκειμένου να παράσχει στον Χρήστη / Επαγγελματία Υγείας τις υπηρεσίες του, το FindYourDoctor.gr μπορεί να ζητήσει από αυτόν να δώσει ορισμένες πληροφορίες / προσωπικά στοιχεία, στα οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κοκ, καθώς και κάθε πληροφορία και επικοινωνία που παρέχει ο χρήστης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολής προς το FindYourDoctor.gr.

Παρά την καλόπιστη και κάθε δυνατή προσπάθεια από το FindYourDoctor.gr για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των Χρηστών / Επαγγελματιών Υγείας σε ένα ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι ανοιχτό για το κοινό, σημειώνεται, ότι δεν υπάρχει πλήρης ή τέλεια ασφάλεια και το FindYourDoctor.gr δεν εγγυάται ότι δεν θα υπάρξουν ακούσιες αποκαλύψεις των προσωπικών σας δεδομένων.

Ο Χρήστης / Επαγγελματίας Υγείας πρέπει να ενημερώνει άμεσα το FindYourDoctor.gr σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιούνται χωρίς την άδειά του. Σε τέτοια περίπτωση θα καταργούνται τα στοιχεία επικοινωνίας σας από το λογαριασμό του Χρήστη / Επαγγελματία Υγείας και θα ενημερώνονται τα αρχεία του FindYourDoctor.gr αναλόγως.

Όταν ο Χρήστης / Επαγγελματίας Υγείας αποστέλλει πληροφορίες προς το FindYourDoctor.gr με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από τo FindYourDoctor.gr, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια.

Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και διαβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης του FindYourDoctor.gr και εν γένει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του FindYourDoctor.gr παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη – χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων του FindYourDoctor.gr.

Τo FindYourDoctor.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:
(1) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του Χρήστη / Επαγγελματία Υγείας με το FindYourDoctor.gr, συμπεριλαμβανομένων των e-mails επικοινωνίας και των ερωτήσεων - απαντήσεων προς τους συνεργάτες του – ιατρούς ή άλλα πρόσωπα,
(2) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας,
(3) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλλέντα από το Χρήστη / Επαγγελματία Υγείας δεδομένα και πληροφορίες, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του FindYourDoctor.gr,
(4) να διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του FindYourDoctor.gr μετά από σχετική προειδοποίηση τους.

Το FindYourDoctor.gr θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – αποστολέων ιατρικών ερωτημάτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

7. Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Χρήστες / Επαγγελματίες Υγείας συμφωνούν ότι το FindYourDoctor.gr δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού (των στοιχείων / πληροφοριών / δεδομένων) που χορηγούνται από αυτούς, οι δε Χρήστες / Επαγγελματίες Υγείας δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Λογισμικού και της Διαδικτυακής Πλατφόρμας που χορηγείται από το FindYourDoctor.gr.

Το Λογισμικό του FindYourDoctor.gr προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και οι Χρήστες / Επαγγελματίες Υγείας αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η χρήση του Λογισμικού από την πλευρά τους δε σημαίνει μεταβίβαση οποιουδήποτε πνευματικού ή εμπορικού δικαιώματος επί του Λογισμικού και, σε κάθε περίπτωση, παραιτείται από οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα.

Τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα επίπεδα παρουσίασης του κάθε Συνδρομητή στο FindYourDoctor.gr. Ειδικά για τους Συνδρομητές Γ επιπέδου που επιλέγουν να αναπτύξουν μέσω του FindYourDoctor.gr, ιστοσελίδα με ονομασία (domain) της επιλογής τους, επισημαίνεται δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου ενώ διατηρούν το δικαίωμα στη χρήση της ονομασίας και μετά τη λήξης της Συνδρομής.

8. Υπαιτιότητα – Ανωτέρα Βία

Ουδεμία ευθύνη φέρει του FindYourDoctor.gr:
(1) για περιστατικά που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα ή σε υπαιτιότητα των προστηθέντων αυτής προσώπων,
(2) για τυχαία ή περιστατικά ανωτέρας βίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της κακής/πλημμελούς λειτουργίας της ΔΕΗ ή τυχόν άλλης εταιρίας ή οργανισμού ηλεκτροδοτήσεως, του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ ή άλλης εταιρίας σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, ή τρίτων, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα ή επηρεάζει την απρόσκοπτη παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών.

9. Εγγυήσεις

Οι Χρήστες / Επαγγελματίες Υγείας και το FindYourDoctor.gr εγγυώνται ότι το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης, όπως αναλύεται παραπάνω, δεν παραβιάζει και δεν πρόκειται να παραβιάσει στο μέλλον οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, ενδεικτικά αναφερομένων δικαιωμάτων στο σήμα ή/και στην ευρεσιτεχνία, πνευματικών δικαιωμάτων, συγγενικών δικαιωμάτων, εμπορικών μυστικών κλπ.

Σε περίπτωση που οι Χρήστες / Επαγγελματίες Υγείας παραβιάσουν κάποιες από τις ως άνω εγγυήσεις ή/και προκύψει οποιαδήποτε εκ των ως άνω παραβιάσεων εκ μέρους τους, υποχρεούνται να απαλλάξει το FindYourDoctor.gr από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, έξοδα άμυνας, δικαστικά έξοδα και άλλα έξοδα που προέρχονται από απαιτήσεις τρίτων.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων «Όρων Χρήσης» θα εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης.